Toegankelijk schrijven

Informatie is beter te begrijpen met korte zinnen, gemakkelijke woorden, zonder vaktermen of woorden in een andere taal, en door het vermijden van onduidelijk en vaag taalgebruik en ingewikkelde zinnen.

Toegankelijke informatie begint met het duidelijk vaststellen van je doelgroep en het doel van je tekst.

U vindt hier richtlijnen die u kunt gebruiken bij het maken van teksten.

De richtlijnen zijn bedoeld voor het toegankelijk maken van teksten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Maar zijn ook bruikbaar voor andere mensen die lezen en begrijpen moeilijk vinden.

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses

Contactgegevens