Schrijven voor mensen met een beperking

Mensen met een verstandelijke beperking verschillen in de mate waarin zij kunnen lezen en begrijpen.

Hoe meer u weet over deze lezersgroep, hoe beter uw tekst gelezen wordt. In het algemeen geldt dat mensen met een verstandelijke beperking moeite hebben met zowel het lezen als het begrijpen van teksten.

De meeste mensen met een lichte verstandelijke beperking kunnen makkelijke teksten lezen. Sommige mensen met een matige verstandelijke beperking kunnen korte, eenvoudige en leesbare teksten lezen.

Mensen met een ernstig verstandelijke beperking kunnen vaak niet zelf lezen.

Zij hebben wel iets aan een eenvoudige tekst die voorgelezen wordt.

Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking gaan naar school.

Velen leren lezen en schrijven.

De woorden die zij kennen, hebben vooral te maken met de dagelijkse dingen om hen heen.

Nieuwe woorden en lange, moeilijke woorden, zijn vaak weer lastig.

Mensen met een verstandelijke beperking vinden het vaak moeilijk om abstracte begrippen te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld gezegdes of woordspelingen.

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, werken op school vaak met gebarentaal of symbolen.

Dit zijn pictogrammensystemen. Ze bestaan uit tekeningen die woorden of zinnen voorstellen.

De tekeningen zijn makkelijk herkenbaar. Er zijn verschillende systemen.

U kunt uw tekst ook laten testen door mensen met een verstandelijke beperking.

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses

Contactgegevens